Stock Quotes
Opening date: 2018-09-19
Opening price
36.85
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
35.9
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
skutečný kov
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal Kompozitní Skutečný Kov P2

Kompozitní prvek s autentickým skutečně kovovým povrchem z dřevotřískové desky typu P2 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal HPL Skutečný Kov.

Oblasti použití: Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 9,6 | 11,6 | 14,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 HG
4.100 1.300 9,6 | 16 | 17,6 | 19 | 20,6 | 23,6 | 25 | 29,6 | 39,6 SM

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • Dávejte prosím pozor na podélně probíhající, viditelné tupé spoje fólie z pravého hliníku (2 řady) s přibližně 1.380 mm, minimální délka použití tedy činí 2.780 mm. Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Kovové povrchy jsou obecně dodávány s ochrannou fólií s tepelnou odolností 80°C. Ochrannou fólii je třeba nejpozději šest měsíců po dodání odstranit.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.
 • Doporučeno zpracování pomocí ochranné fólie. Vměstky nečistot a těžké nebo špičaté předměty mohou vést k otlakům na povrchu.
 • Při dalším zpracování s ochrannou fólií věnujte pozornost podélné orientaci plochy s dekorem a také podélně procházející styčné spáře fólie ze skutečného kovu u cca 1.380 mm (2 pásy) při formátu 2.800 x 2.070 mm.
 • Otřepy lze odstraňovat jemným pilníkem nebo smirkovým papírem při uložení na strojním stole s dobrou stranou navrch. Vyloučení otřepů „táhlým řezem“ a frézováním nízkými otáčkami, pokud možno při synchronním chodu.

Stroje a nástroje

 • Doporučujeme použít stacionární zařízení.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Kovové povrchy jsou obecně dodávány s ochrannou fólií s tepelnou odolností 80°C. Ochrannou fólii je třeba nejpozději šest měsíců po dodání odstranit.
 • Při realizaci interiérového řešení s povrchy ze skutečného kovu musí být při použití v oblasti, kde jsou povrchy přímo viditelné, použity výrobky jedné šarže. Při prostorovém oddělení mohou být použity i různé šarže.
 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Skvrny jakéhokoli druhu je potřeba ihned odstranit. Mírná znečištění lze odstranit postřikem navlhčeným hadříkem a neutrálním / intenzivním čisticím prostředkem. Na silně ulpívající nečistoty používejte výhradně měkké čisticí textilie. Nakonec povrch očistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla, prostředky na drhnutí anebo agresivní čisticí prostředky!
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Ke získání dalších informací viz doporučení v letáku „Čištění dekorativního laminátu“ (www.pro-hpl.org).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Název souboru Typ souboru Stáhnout
Kompletní program 2017-2020 Kompletní program 2017-2020
  PDF ( 9.5 MB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
Struktury - Nepřeberné množství povrchů Struktury - Nepřeberné množství povrchů
  PDF ( 993 kB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
FSC® Chain of Custody FSC® Chain of Custody
  PDF ( 3 MB )
PEFC™ Chain of Custody PEFC™ Chain of Custody
  PDF ( 2 MB )
X