Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Ochrana před požárem
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami těžce hořlavé
Certifikáty
shodě CE kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal Kompozitní Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek z dřevotřískové desky s vylepšenou odolností proti ohni, s oboustranným potahem Duropal HPL Pyroex, příp. Duropal HPL Metalíza Pyroex.

Oblasti použití: Všude tam, kde v rámci dekorativního vybavení interiérů existují kromě preventivní ochrany před požárem požadavky na kvalitu a odolnost. Na obložení stěn, vestavby a nábytek pro komerční prostory v průmyslových, obchodních a správních budovách, ve volnočasových zařízeních a veřejných prostorách, jako jsou školy, sportovní a víceúčelové haly, kina, diskotéky, hotely, nemocnice a pečovatelská zařízení.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 17,6 | 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | RU | SM | VV
4.100 1.300 20,6 FG | MP | SM | TC | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Odolnost proti požáru

 • Těžce hořlavé
 • 2.800 x 2.070 x 17,6 – 20,6 mm: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • 4.100 x 1.300 x 20,6 mm: C-s3,d0 (EN 13501-1)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005
 • HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • U horizontálních, silně na oděr namáhaných ploch s dekory s metalízou doporučujeme objednávku s overlayem. Lehké barevné rozdíly jsou proti povrchům bez overlaye možné.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Chraňte před vlhkostí vzduchu a působením vlhka.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Co se týče dalších informací, věnujte pozornost doporučení uvedenému v informačním listu „Čištění HPL" na stránce (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.
 • Die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Materials entnehmen Sie bitte der "Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz, AltholzV - Altholzverordnung".

Erika-Fuchs dům Schwarzenbach a.d. Saale
 • 2016
 • ©Atelier Altenkirch

Nábytek

Použité produkty

Použité dekory a struktury

X