Stock Quotes
Opening date: 2018-09-20
Opening price
36.75
Change
-0.27
Turnover
3.45
Kurs MIN[PLN]
36.75
Kurs MAX[PLN]
37.45
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
antibakteriální vhodné pro styk s potravinami odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Certifikáty
shodě CE kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal Kompozitní P3

Kompozitní prvek z dřevotřískové desky odolné proti vlhkosti typu P3 podle EN 312 s oboustranným potahem Duropal HPL, příp. Duropal HPL Metalíza.

Oblasti použití: Ideální pro povrchy, u kterých je ve výrobě nábytku a provedení interiérů požadována obzvláštní pevnost a odolnost proti vlhkosti: u kuchyňského a koupelnového nábytku, prvků v sanitárních prostorech, ve vybavení obchodů a komerčních budov, na klinikách a v laboratořích a také na pracovištích, např. při zpracování potravin.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 11,6 | 14,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6 | 29,6 | 39,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
4.100 1.300 20,6 CT | FG | HG | HS | LL | LN | ML | MO | MP | MS | NW | RT | RU | SM | SX | TC | VV | XM
5.600 2.070 11,6 | 14,6 | 17,6 | 19,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6 | 29,6 | 39,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • 2.800 x 2.070 x 14,6 – 29,6 mm: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
 • 4.100 x 1.300 x 20,6 mm: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)
 • 5.600 x 2.070 x 14,6 – 29,6 mm: D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • Také s antibakteriálními vlastnostmi – s Duropal microPLUS® (při šířce 1.300 mm).
 • U horizontálních, silně na oděr namáhaných ploch s dekory s metalízou doporučujeme objednávku s overlayem. Lehké barevné rozdíly jsou proti povrchům bez overlaye možné.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Co se týče dalších informací, věnujte pozornost doporučení uvedenému v informačním listu „Čištění HPL" na stránce (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

X