Stock Quotes
Opening date: 2018-09-24
Opening price
36.5
Change
0
Turnover
1.83
Kurs MIN[PLN]
36.15
Kurs MAX[PLN]
36.9
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
ESA – systém k zamezení vznikuelektrostatického náboje
Certifikáty
kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal Kompozitní P2 ESA

Kompozitní prvek odvádějící elektrostatický náboj z dřevotřísky ESA, s oboustranným potahem odolným Duropal HPL ESA.

Oblasti použití: Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky v nosné desce a laminaci slouží jako nábytkové komponenty a pracovní povrchy v oblastech ESD, na výrobních a montážních pracovištích, v laboratořích nebo řídicích centrálách jako bezpečná a jednoduchá možnost uzemnění.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 20,6 | 26,6 | 30 | 39,6 MP | VV
5.600 2.070 20,6 | 26,6 | 30 | 39,6 MP | VV

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé

Vnitřní odpor RD

 • 1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)
 • Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • K dispozici v dekorech W10140 (Span 140) a U12188 (U1188).
 • Další dekory na vyžádání.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Při konstrukci a montáži mějte prosím na zřeteli, že vodivé materiály, které jsou montovány izolovaně, se mohou elektricky nabíjet a tím představují možné nebezpečí.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Další informace a konkrétní návody získáte u odborného poradce nebo v příslušné odborné literatuře.
 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Působení vody a čistících prostředků by mělo být omezeno na krátké období, je nutno předcházet tvorbě kapek či rozlití vody. Prosíme, otřete povrch suchým a čistým hadrem rovnoměrně a dokonale do sucha.
 • Povrch je možné očistit vodou a šetrnými čisticími prostředky. Podrobné informace naleznete v „Doporučení k čištění Duropal HPL & DecoBoard".
 • Co se týče dalších informací, věnujte pozornost doporučení uvedenému v informačním listu „Čištění HPL" na stránce (www.icdli.com).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

X