Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami nosné prvky – obzvláště vysoká pevnost v ohybu

Duropal Kompozitní MFP Hybrid

Zátěžový kompozitní prvek s izotropní pevností v ohybu z materiálu MFP Hybrid oboustranně potaženého Duropal HPL, příp. Duropal HPL Metalíza. Inovativní kombinace dřevěných materiálů nabízí maximální stabilitu při zachování optimálního povrchového klidu.

Oblasti použití: Při náročné výrobě nábytku a vnitřního vybavení ideální pro systémy vybavení prodejen a regálové systémy a rovněž pro kancelářský nábytek a nábytek do komerčních prostor. Díky na směru nezávislé pevnosti v ohybu, dobré rozměrové a tvarové stálosti a rovněž pevnému povrchu Duropal-HPL univerzálně použitelná a zejména vhodná pro řezání.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 17,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6 AH | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
5.600 2.070 17,6 | 20,6 | 23,6 | 26,6 AH | LI | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • U horizontálních, silně na oděr namáhaných ploch s dekory s metalízou doporučujeme objednávku s overlayem. Lehké barevné rozdíly jsou proti povrchům bez overlaye možné.

Název souboru Typ souboru Stáhnout
Kompletní program 2017-2020 Kompletní program 2017-2020
  PDF ( 9.5 MB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
Struktury - Nepřeberné množství povrchů Struktury - Nepřeberné množství povrchů
  PDF ( 993 kB )

Vestavba a montáž

 • Zejména při použití na velkých plochách se doporučuje při další úpravě a montáži dávat pozor na stejnorodost barvy a struktury použitých desek a přířezů a zpracovávat materiál s ohledem na směr výroby.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Ke získání dalších informací viz doporučení v letáku „Čištění dekorativního laminátu“ (www.pro-hpl.org).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se využití surovin nebo energetické využití.
 • Respektujte prosím zákonné předpisy, které jsou platné pro využití materiálu.

X