Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů Ochrana před požárem
Vlastnosti
vhodné pro styk s potravinami těžce hořlavé

Duropal Kompozitní MDF Pyroex

Těžce hořlavý kompozitní prvek ze středně tvrdé vláknité desky s homogenní skladbou a nehořlavými vlastnostmi, s oboustranným potahem Duropal HPL Pyroex, příp. Duropal HPL Metalíza Pyroex.

Oblasti použití: Všude tam, kde je požadován odolný kvalitní povrch a vynikající kvalita bočních ploch – s možností tvarového obrábění a lakování – v kombinaci se zlepšeným chováním při požáru: u nábytku a vnitřního vybavení obchodních a volnočasových zařízení, ve veřejných budovách, zvláštních budovách a na veřejných místech, jako jsou veletrhy a akce.
Metalízové povrchy-jsou vhodné výlučně pro vertikální použití se zvláštním nárokem na design. Použití pro horizontální a mechanicky namáhané plochy se nedoporučuje.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 17,6 | 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | RU | SM | VV
5.600 2.070 17,6 | 20,6 AH | HG | LI | ME | ML | MO | MP | RU | SM | VV

Odolnost proti požáru

 • Těžce hořlavé
 • B-s2,d0 (EN 13501-1)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • U horizontálních, silně na oděr namáhaných ploch s dekory s metalízou doporučujeme objednávku s overlayem. Lehké barevné rozdíly jsou proti povrchům bez overlaye možné.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Ke získání dalších informací viz doporučení v letáku „Čištění dekorativního laminátu“ (www.pro-hpl.org).

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.
 • Respektujte prosím zákonné předpisy, které jsou platné pro využití materiálu.

X