Stock Quotes
Opening date: 2018-09-19
Opening price
36.85
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
35.9
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
skutečný kov
Certifikáty
shodě CE kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

DecoBoard Skutečný Kov P2

Dřevotřísková deska lepená močovinovou pryskyřicí s oboustrannou pravou hliníkovou fólií přidanou při přímé laminaci.

Oblasti použití: Výlučně vertikální použití pro kvalitní vybavení interiérů, obchodů a veletržních objektů a pro kuchyňský a obývací nábytek. Povrchy z pravého hliníku nejsou vhodné pro horizontální a mechanicky náročná použití.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.100 16 | 18 | 19 HG | MP

Odolnost proti požáru

 • D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥9 mm / Hustota (nosná deska): ≥600 kg/m³)

Emisní třída formaldehydu

 • E1
 • "CARB Phase 2" / "TSCA Title VI" K dostání na vyžádání!

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • Prosím berte na zřetel po délce probíhající viditelnou spáru v ploše pravého plechu (2 pruhy ) v šíři cca. 1.380 mm, stejně jako max. délku 2.780 mm pro zpracování.
 • Dodávky přířezů nejsou možné.
 • Decory: M80000 (Alu 1) ocelová / M80001 (Alu 2) niklová

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.
 • Doporučeno zpracování pomocí ochranné fólie. Vměstky nečistot a těžké nebo špičaté předměty mohou vést k otlakům na povrchu.
 • Při dalším zpracování s ochrannou fólií věnujte pozornost podélné orientaci plochy s dekorem a také podélně procházející styčné spáře fólie ze skutečného kovu u cca 1.380 mm (2 pásy) při formátu 2.800 x 2.070 mm.
 • Otřepy lze odstraňovat jemným pilníkem nebo smirkovým papírem při uložení na strojním stole s dobrou stranou navrch. Vyloučení otřepů „táhlým řezem“ a frézováním nízkými otáčkami, pokud možno při synchronním chodu.

Stroje a nástroje

 • Doporučujeme použít stacionární zařízení.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.
 • Vhodné jsou všechny běžné nábytkové kování a standardní profilové systémy.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Před montáží je nezbytné dostatečné několikadenní kondicionování všech systémových prvků (prvky stěnového obložení, spodní konstrukce). Místnosti samotné je přitom nutno klimatizovat podle jejich pozdějšího využití.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Skvrny jakéhokoli druhu je potřeba ihned odstranit. Mírná znečištění lze odstranit postřikem navlhčeným hadříkem a neutrálním / intenzivním čisticím prostředkem. Na silně ulpívající nečistoty používejte výhradně měkké čisticí textilie. Nakonec povrch očistěte suchým hadříkem. Nepoužívejte ředidla, prostředky na drhnutí anebo agresivní čisticí prostředky!
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

Název souboru Typ souboru Stáhnout
Kompletní program 2017-2020 Kompletní program 2017-2020
  PDF ( 9.5 MB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
Struktury - Nepřeberné množství povrchů Struktury - Nepřeberné množství povrchů
  PDF ( 993 kB )
Název souboru Typ souboru Stáhnout
Prohlášení o Vlastnostech Prohlášení o Vlastnostech
  PDF ( 68 kB )
X