Stock Quotes
Opening date: 2018-09-19
Opening price
36.85
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
35.9
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
ESA – systém k zamezení vznikuelektrostatického náboje
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

DecoBoard P2 ESA

Dřevotřísková deska odvádějící elektrostatický náboj s oboustrannou dekorativní laminací.

Oblasti použití: Produkty našeho systému ESA jsou nepostradatelné všude tam, kde je nutné zamezit vzniku elektrostatického náboje. Vodivé složky zajišťují možnost bezpečného a jednoduchého uzemnění nábytku, oddělujících prvků a obložení na pracovištích mikroelektroniky, v laboratořích nebo řídicích centrálách.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.100 19 | 25 | 28,4 | 38 MP | VV
5.600 2.100 19 | 25 | 28,4 | 38 MP | VV

Norma produktu

 • EN 14322

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT 2007/348/EG)

Vnitřní odpor RD

 • 1 x 104 – 1 x 109 Ohm (EN 61340-5-1)
 • Měřeno za sucha, měřicí napětí 100 V DC, cylindrická elektroda, 20 – 30 °C a rel. vlhkost vzduchu 20 – 50 % (kondenzace 96 h)

Emisní třída formaldehydu

 • E1 (EN 120)

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Zvláštnosti

 • K dispozici v dekorech W10140 (Span 140) a U12188 (U1188).
 • Další dekory na vyžádání.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Při konstrukci a montáži mějte prosím na zřeteli, že vodivé materiály, které jsou montovány izolovaně, se mohou elektricky nabíjet a tím představují možné nebezpečí.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.
 • Další informace a konkrétní návody získáte u odborného poradce nebo v příslušné odborné literatuře.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • K odstranění úporných nečistot je možné použít běžné čisticí prostředky určené pro plastové povrchy. Před prvním použitím doporučujeme provést zkoušku na takovém místě, kde to není vidět.
 • Působení vody a čistících prostředků by mělo být omezeno na krátké období, je nutno předcházet tvorbě kapek či rozlití vody. Prosíme, otřete povrch suchým a čistým hadrem rovnoměrně a dokonale do sucha.

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

X