Stock Quotes
Opening date: 2018-09-21
Opening price
36.5
Change
-0.68
Turnover
8.21
Kurs MIN[PLN]
36.2
Kurs MAX[PLN]
37
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Výroba nábytku a provedení interiérů
Vlastnosti
kvalita hlubokého frézování vhodné pro styk s potravinami
Certifikáty
kvalitě FSC® k dostání kvalitě PEFC™ k dostání

DecoBoard MDF plus

Středně tvrdá vláknitá deska (MDF) s homogenní strukturou a s oboustrannou dekorativní laminací prosycení melaminovou pryskyřicí.

Oblasti použití: Přední strany, korpusy, stolové desky, vybavení obchodů a interiérů se zvýšenými nároky na kvalitu hran: možnost tvarového obrábění a lakování.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.100 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 AH | FM | HG | LI | LN | ME | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV
5.600 2.100 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 38 AH | FM | LI | LN | ML | MO | MP | NW | RU | SM | SX | VV

Norma produktu

 • EN 14322

Odolnost proti požáru

 • 2.800 x 2.100 x 10 – 38 mm: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥9 mm / Hustota (nosná deska): ≥600 kg/m³)
 • 5.600 x 2.100 x 10 – 38 mm: D-s2,d0 podle EN 13986 (Tloušťka: ≥9 mm / Hustota (nosná deska): ≥600 kg/m³)

Emisní třída formaldehydu

 • E1

Bezpečnost výrobku

 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.
 • Povrch je fyziologicky nezávadný a pro kontakt s potravinami přípustný (podle Nařízení Komise (EU) č. 10/2011).

Zvláštnosti

 • Struktury LI / ME / ML: Dostupný program dekorů na vyžádání.
 • Struktury LN: K dostání na vyžádání
 • Na vyžádání jsou k dispozici tištěné dekory s odolnou krycí vrstvou (overlay). Dodatečná krycí vrstva se doporučuje u horizontálních silně namáhaných ploch. Na povrchu bez krycí vrstvy je možný malý rozdíl v odstínu.

Zpracování

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Ohranění

 • Vhodné jsou silné i tenké hrany.
 • Jako lepidla se doporučují tavná EVA- a PUR-lepidla.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Vestavba a montáž

 • Před opracováním a montáží je nezbytná dostatečná klimatizace. Prostory samotné je třeba přitom dostatečně klimatizovat podle dalšího využití.
 • Zásadně, prosím, dbejte na odborné zpracování a montáž podle aktuálního stavu techniky.

Skladování, manipulace a doprava

 • Na rovném, celoplošném podkladu (např. na paletách), chráněné před vlhkostí v suchých, větraných prostorách. Nekryté sklady nebo tak zvané přístřešky nejsou vhodné. Nezastřešené sklady nebo přístřešky s volnou střechou nejsou vhodné.
 • Jakékoli nesprávné skladování může bez ohledu na dobu jeho trvání způsobit nevratné poškození (desek).
 • Cizí tělesa a hrubé nečistoty ve stohu desek mohou způsobit otlačení a poškození povrchu.
 • Při přepravě stohů desek je potřeba použít dostatečně velké a stabilní podložky, např. palety. Desky musí být ve stohu zajištěny proti posouvání.
 • Desky se nesmějí po sobě posouvat ani přetahovat jedna přes druhou; měly by být zvedány ručně nebo jednotlivě za použití přísavných držáků

Bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

 • Používejte prosím pro jednotlivé činnosti příslušné osobní ochranné vybavení.

Čištění a péče

 • Povrchy je možno čistit vodou a šetrnými čisticími prostředky.
 • Bezpodmínečně se vyvarujte použití čisticích prostředků, utěrek a houbiček, které obsahují abrazivní částice.
 • K odstranění úporných nečistot je možné použít běžné čisticí prostředky určené pro plastové povrchy. Před prvním použitím doporučujeme provést zkoušku na takovém místě, kde to není vidět.

Likvidace odpadů

 • Doporučuje se energetické využití surovin v zařízeních schválených k tomuto účelu.

X