Stock Quotes
Opening date: 2018-11-14
Opening price
29.95
Change
4.72
Turnover
1.8
Kurs MIN[PLN]
28.3
Kurs MAX[PLN]
30.3
Produkty a použití
Se surovými dřevotřískovými a vláknitými deskami, dále zdokonalenými dekorativními produkty, lamináty, HPL-prvky a pracovními deskami poskytuje Pfleiderer dokonalé materiály pro každý projekt – pro požární ochranu, stavbu lodí, pro dřevěné stavby nebo včetně ekocertifikace.
background image
Aplikace
Vnější použití
Vlastnosti
odolný vůči UV záření odolné proti vlhkosti / pevnost za vlhka
Certifikáty
shodě CE kvalitě PEFC™ k dostání

Duropal HPL Compact Exterior

Duropal HPL Compact Exterior ist ein besonders hochwertiger Kompaktschichtstoff und zeichnet sich durch eine hohe UV- und Witterungsbeständigkeit – entsprechend der Klasse EGS/EDS gemäß EN 438-6 – sowie exzellente Verarbeitbarkeit aus.
Duropal HPL Compact Exterior je zvlášť kvalitní kompaktní laminát a vyznačuje se vysokou odolností proti UV záření a odolností proti povětrnostním vlivům – v souladu s třídou EGS/EDS podle EN 438-6 – a také vynikající zpracovatelností.

Oblasti použití: HPL Compact Exterior splňuje nejvyšší požadavky na odolnost povrchu proti UV záření a s ohledem na vysoké hodnoty mechanické pevnosti a tvůrčí volnost se optimálně hodí pro venkovní použití, např. jako zahradní nábytek, stěny bránící průhledu, střešní podhledy, balkóny nebo vybavení dětských hřišť. Zejména jsou-li kladeny vysoké nároky na pevnost, odolnost proti povětrnostním vlivům a na snadné čištění.

footer image
Formát v mm Celkové tloušťky v mm Struktury
Délka Šířka
2.800 2.070 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 Přední strana: EM
Zadní strana: EM | VV

Podrobné informace o našich dodacích podmínkách a minimálních množstvích vám na požádání ochotně sdělíme.

Hustota

 • Min. 1.350 kg/m³

Odolnost proti požáru

 • Normálně hořlavé
 • D-s2,d0 (EN 13501-1, CWFT podle 2003/593/EG)

Rozsah platnosti CE

 • EN 438-7:2005
 • Kompaktplatten für Wand- und Deckenbekleidungen für die Außenanwendung (einschließlich abgehängter Decken)

Emisní třída formaldehydu

 • (EN 717-1)

Bezpečnost výrobku

 • Dekorativní povrch a jádro materiálu se skládá z vrstev papíru prosyceného duroplastovými pryskyřicemi. Ty zcela vytvrdnou během výrobního procesu žárem a vysokým tlakem. Vytvoří stabilní, rezistentní a nereaktivní materiál.
 • Tento produkt podle REACH nařízení ES 1907/2006 představuje výrobek a podle článku 7 nepodléhá povinnosti registrace.

Stroje a nástroje

 • Možnost opracování nástroji osázenými tvrdými kovy na běžných strojích k opracování dřeva.

Technologie kování

 • Vhodné jsou všechny rozebíratelné a nerozebíratelné spojovací materiály pro masivní dřevo a dřevěné materiály.

Skladování, manipulace a doprava

 • Kvůli ochraně vysoce kvalitních povrchů dodává Pfleiderer lakované plochy opatřené ochrannou fólií.
 • Tato fólie chrání povrch desek před mechanickým poškozením a před nečistotamiběhem přepravy, zpracování, skladování a montáže.
 • Desky kryté fólií by měly být nejpozději 6 měsíce po dodání dále zpracovány a fólie odstraněna.
 • Mimoto jsou balíky ovinuty strečovou fólií, aby se omezilo znečištění.
 • Balíky musí být uloženy na pevné podložce.
 • Desky by měly být nejlépe skladovány v horizontální poloze a bez přímého kontaktu se zemí na suchých podkládacích hranolech.
 • Musí být použity dřevěné podložky stejné síly, které se umístí ve stejné vzdálenosti od sebe (maximálně 80 cm).
 • Bude-li přes sebe naskládáno několik stohů desek, musí být dřevěné podložky nad sebou ve svislém směru uspořádány nad sebou. Desky se ukládají do stohu tak, aby jejich hrany lícovaly, aby se zamezilo poškození nechráněných hran a rohů.
 • Vrchní deska musí být po celé ploše přikryta ochrannou deskou nebo lepenkou. Měla by být dodržena dostatečná vzdálenost od zdí a stěn, zamezte přímému kontaktu.

Likvidace odpadů

 • Abfälle dürfen aufgrund ihres hohen organischen Anteils einer Deponierung nicht zugeführt werden.
 • Die rechtlichen Grundlagen für die Entsorgung des Materials entnehmen Sie bitte der "Verordnung über Anforderungen an die Verwertung und Beseitigung von Altholz, AltholzV - Altholzverordnung".

X