Stock Quotes
Opening date: 2018-09-18
Opening price
36.8
Change
0.14
Turnover
0.04
Kurs MIN[PLN]
36.3
Kurs MAX[PLN]
36.85
Odpovědnost

Energetický management

Energetický management

Energetickému managementu je v našich výrobních procesech odjakživa věnována velká pozornost - v neposlední řadě to jasným způsobem potvrzují naše vlastní zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla v závodech Baruth, Gütersloh a Neumarkt.

V rámci energetického managementu provádíme energetické plánování v koordinaci se zúčastněnými úseky, jako je např. prodej, výroba a nákup. V průběhu roku je energetické plánování v krátkých časových intervalech průběžně aktualizováno vzhledem k předpovídaným odhadům a skutečné spotřebě.

Vyjdeme-li z energetické výchozí základny, která byla ve všech závodech zjištěna jednotně v roce 2011, jsou údaje o využití a spotřebě energie pravidelně stanovovány a analyzovány. Energetické katastry, které jsou přitom vytvářeny, se pravidelně aktualizují.

Podklad pro stanovení energetického potenciálu pro zlepšení tvoří databáze energetických katastrů. V rámci energetického hodnocení jsou sledovány změny nejdůležitějších částí energetického managementu, jako např. spotřeba energie, energetické ukazatele, energetická opatření a energetické cíle. Hodnocení ověřuje vzniklé trendy, a tedy také účinnost plánovaných a provedených opatření

X