Odpovědnost

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Toto je základem pro úspěch všech.

  • Pracovníků
  • Partnerů
  • Prostředí

Bezpečnost práce má v naší firemní kultuře velký význam. Cílem je zabránit všem pracovním úrazům.
Proto vykonáváme konstruktivní práci v oblasti bezpečnosti, která zahrnuje všechny zaměstnance a která především prevencí zabraňuje vzniku kritických situací. Pokud se nějaký pracovní úraz přece jen vyskytne, je podrobně analyzován a jsou zavedena zlepšovací opatření pro odstranění příčin.

X