Naše certifikáty podle umístění

FSC® license code: FSC-C011773
 ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

FSC®

PEFC

EfbV

ISO 45001

Arnsberg 

Baruth

Gütersloh II

Gütersloh III

 

Leutkirch

 

Neumarkt II

 

Neumarkt III

 

Pfleiderer Arnsberg

...vyrábí HPL Duropal, kompaktní desky a HPL prvky z jádrových a dekorativních papírů. Dřevo na výrobu použitých papírů pochází z udržitelného lesního hospodářství.

  • FSC® licence code C011773
  • PEFC licence code 04-32-0828

Výroba je v souladu s ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001ISO 45001. Produktová řada Duropal je široce certifikována s Blue Angel / UZ76.

Pfleiderer Baruth

...vyrábí dřevovláknité desky střední a vysoké hustoty. K výrobě se používá převážně dřevní odpad a vedlejší produkty ze sousední pily. Energii a teplo zajišťuje integrovaná a vysoce účinná kogenerační jednotka.

  • FSC® licence code C011773
  • PEFC licence code 04-32-0828

Výroba je v souladu s ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EfbVISO 45001 a dřevovláknitá deska StyleBoard MDF plus získala ocenění Nordic Swan.

Pfleiderer Gütersloh

...vyrábí dřevotřískové desky, které se přímo na místě dokončují do dekorativních desek. Použité dřevo pochází z udržitelného lesního hospodářství a z předspotřebitelské a následné recyklace tříd A1 a A2. Integrovaná a vysoce účinná kogenerační CHP poskytuje energii a teplo.

  • FSC® licence code C011773
  • PEFC licence code 04-32-0828

Výroba probíhá podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EfbVISO 45001. DecoBoard s povrchovou úpravou má certifikát Blue Angel / UZ76 a certifikát C2C.

Pfleiderer Leutkirch

...vyrábí dřevotřískové desky a desky Duropal HPL a kompaktní desky. Surové desky se na místě zpracovávají na dekorativní desky, prvky nebo lakované desky PrimeBoard. Používané dřevo pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství a také z předspotřebitelské a postspotřebitelské recyklace kvalitativních tříd A1 a A2.

  • FSC® licence code C011773
  • PEFC licence code 04-32-0828

Výroba je v souladu s ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001ISO 45001, a výrobky DecoBoard a HPL s povrchovou úpravou získaly označení Blue Angel / UZ76. PrimeBoard a DecoBoard získaly certifikát C2C.

Pfleiderer Neumarkt

...vyrábí dřevotřískové desky pro povrchovou úpravu na místě a pro stavební účely. Použité dřevo pochází z trvale udržitelného lesního hospodářství a z recyklace před a po spotřebě dřeva tříd A1 a A2. Energii a teplo zajišťuje integrovaná a vysoce účinná CHP.

  • FSC® licence code C011773
  • PEFC licence code 04-32-0828

Výroba je prováděna podle ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, EfbVISO 45001. Desky LivingBoard s povrchovou úpravou a DecoBoard s povrchovou úpravou získaly ocenění Blue Angel / UZ76 a certifikát C2C.

Certifikáty ke stažení